Умови користування сервісом

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 2. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

 3. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ ТА ЗГОДА НА ОБРОБКУ

 4. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ

 5. ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 7. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 8. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ І ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ

 9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ

 10. ІНШІ УМОВИ

Додатки

 1. Додаток №1 - ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Адміністрація сайту ozhyna.in.ua, (далі Адміністрація) публікує цей Публічний договір (Угода та/або Оферта) про надання послуг на інтернет-сайті http://ozhyna.in.ua.
 2. У цій оферті, якщо зміст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
  • Оферта - публічна пропозиція Адміністрації сайту http://ozhyna.in.ua, адресована будь-якій дієздатній фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, зважаючи на всі додатки;
  • Адміністрація - адміністрація сайту http://ozhyna.in.ua;
  • Сайт - інтернет-сайт Ожина (http://ozhyna.in.ua), який представляє собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових класифікованих оголошень (далі по тексту — Сайт у відповідних відмінках);
  • Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди та користується послугами Адміністрації;
  • Товар - будь-який матеріальний і нематеріальний об'єкт;
  • Послуга - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов'язана з наданням сервісу, який споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб замовника;
  • Послуги/сервіс ozhyna.in.ua - будь-які платні та безкоштовні сервіси, що надаються Адміністрацією за допомогою Сайту (наприклад, в тому числі, але не виключно, всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій, малюнків і т. д. і т.п.), та будь-яких інших послуг, що надаються Адміністрацією за допомогою сервісів Сайту.
  • Обліковий запис/аккаунт - електронний кабінет Користувача в функціональній системі Сайту, за допомогою якого він може керувати своїми оголошеннями на Сайті;
  • Реєстрація - прийняття Користувачем оферти на укладання цієї Угоди і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів Сайту. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій.
  • Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
 3. Якщо Користувач не згоден з цією Угодою повністю або частково, Адміністрація просить його залишити цей сайт. Ці умови регулюють використання Користувачем Сайту та послуг сайту http://ozhyna.in.ua. Використання послуг сайту http://ozhyna.in.ua означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає її умови.
 4. Починаючи використовувати будь-який сервіс Сайту, або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди, Користувач не має права використовувати сервіси Сайту.
 5. Цим Адміністрація пропонує Користувачам мережі Інтернет використовувати свої сервіси на умовах, викладених в цій Угоді.
 6. Адміністрація пропонує Користувачеві послуги з використання Сайту для розміщення інформації про товари (послуги) з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої купівлі або продажу різних товарів та послуг іншими Користувачами.
 7. Всі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Таким чином, Адміністрація не є учасником угод Користувачів, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення оголошень.

2. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

 1. Користувач має право право зареєструватися на Сайті з метою розміщення власних оголошень, заповнивши формуляр із зазначенням дійсної електронної адреси, до якої має доступ тільки користувач, обраного пароля, а також інших даних, необхідних для реєстрації.

 2. Використання можливостей і сервісів Сайту, як зареєстрованими так і незареєстрованими Користувачами означає прийняття зобов'язань дотримуватися правил та інструкцій щодо користування послугами Сайту, в тому числі цієї Угоди.

 3. Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси та пароля для входу на Сайти. Користувач має право користуватися сервісами Сайту тільки за допомогою власної електронної адреси та пароля.

 4. Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність пароля і не розкривати/передавати його третім особам.

 5. Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу на Сайт, якщо у нього є причини підозрювати, що його електронна адреса та пароль, які використовуються для входу на Сайт, були розкриті, або можуть бути використані третіми особами.

 6. Користувач, який розміщує оголошення про продаж товарів або послуг на Сайті, зобов'язується розмістити інформацію про них відповідно до цієї Угоди та інструкцій, представлених на Сайті та надати точну і повну інформацію про товари або послуги та умови їх продажу. Розміщуючи інформацію про товар або послугу, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати цю послугу відповідно до вимог законодавства країн, в яких вони реалізуються.

 7. Користувач гарантує, що запропоновані ним товари/послуги відповідають нормам якості, які встановлені законодавством України і вільні від претензій третіх осіб.

 8. Користувач гарантує, що запропоновані ним послуги, у разі, якщо їх надання вимагає спеціального дозволу, будуть надані відповідно до вимог законодавства країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю Користувача.

 9. Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про товари і послуги, що розміщені ним на Сайті та у разі виявлення невірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару або послуги. Якщо виправити невірну інформацію неможливо, анулюйте оголошення та повторно розмістіть інформацію про товар або послугу.

 10. Умови доставки повинні включатися в опис товару, а умови надання послуг в опис послуги. Умови продажу товару та надання послуг, складені Користувачем, не повинні суперечити цій Угоді та чинному законодавству України.

 11. Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку і не поширювати інформацію про послуги, що надаються конкурентами Сайту, у тому числі, але не виключно:

 • Інформацію про інші дошки оголошень, торгові майданчики, інтернет-аукціони та/або інтернет-магазини;
 • Інтернет-ресурси, що пропонують товари та послуги, заборонені до продажу на Сайті.

 1. Адміністрація має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації товару або послуги Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Адміністрації. Адміністрація має право припинити демонстрацію оголошення, якщо Користувач зареєстрував товар або послугу, з порушенням умов цієї Угоди або чинного законодавства.

 2. Користувачу заборонено:

  1. Публікувати однакові оголошення з однієї адреси електронної пошти;

  2. Публікувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що мова йде про ту саму пропозицію;

  3. Дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти;

  4. Публікувати оголошення в рубриці, яка не відповідає змісту оголошення;

  5. Публікувати оголошення, в заголовку яких містяться повторювані знаки пунктуації та/або не літерні символи;

  6. Публікувати оголошення, опис і/або заголовок/фотографії яких є непов'язаними, не розбірливими;

  7. Публікувати оголошення з пропозицією кількох товарів і послуг одночасно;

  8. Вставляти в оголошенні посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи;

  9. Розміщувати оголошення про товар або послугу, якщо таке розміщення може призвести до порушення застосовного законодавства;

  10. Розміщувати оголошення про товари і/або послуги населених пунктів, що не входять до Переяслав-Хмельницького району.

 3. Дозволяється розмістити одне оголошення щодо одного конкретного предмета, об'єкта майна, вакансії, послуги.

 4. Оголошення можуть проходити вибіркову перевірку (модерацію) представниками Адміністрації, як перед, так і після розміщення.

 5. Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж:

 • спиртних напоїв;
 • будь-яких інших заборонених відповідним законодавством товарів і послуг.

 • рідкісних і заборонених до продажу тварин, в т.ч. тварин занесених до списку міжнародної конвенції СІТЕС (про торгівлю рідкісними та зникаючими видами флори і фауни);

 • іклів моржа, бивнів слона та мамонта поза виробом, а також дорогоцінних металів та каміння поза виробом;

 • спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами;

 • вогнепальної, холодної, травматичної зброї, також боєприпасів і комплектуючих до них;

 • баз даних;

 • персональних документів та бланків цих документів;

 • державних нагород;

 • спеціальних технічних засобів для таємного отримання інформації;

 • людських органів і органів тварин;

 • неіснуючих товарів;

 • предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров'я;

 • вкрадених, отриманих не законним способом товарів;

 • фармакологічних продуктів, медикаментів;

 • порнографічних матеріалів або предметів;

 • наркотичних речовин та прекурсорів;

 • сигарет та тютюнової продукції;

З повним списком заборонених на Сайті товарів, послуг і пропозицій можна ознайомитися в Додатку №2 (ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ, ЯКІ НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО ПУБЛІКАЦІЇ НА САЙТІ http://ozhyna.in.ua) до цієї Угоди. Оголошення, які містять інформацію про товари/послуги з цього переліку, видаляються без можливості відновлення.

Якщо оголошення містить інформацію про товари/послуги, які заборонені законодавством, обліковий запис користувача може бути заблокований без попередження.


 

Адміністрація має право видаляти оголошення на вимогу правовласника або компетентних державних органів. Адміністрація також залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які на її думку не відповідають принципам та засадам суспільної моралі. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає.

 • Адміністрація Сайту має право:

  • Вносити в текст оголошення Користувача виправлення, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст оголошення;

  • Переносити оголошення в інші рубрики Сайту у разі виявлення більш придатної рубрики для їх розміщення;

  • Відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують цю Угоду, та обмежувати кількість оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Сайтом без пояснення причин;

  • Не допускається використання некоректних характеристик предмета пропозиції в оголошенні. У тому числі використання цін, що не відповідають фактичній ціні реалізації товару або послуги. Ціна повинна бути вказана повністю за весь товар або послугу;

  • Заголовок оголошення повинен відповідати тексту самого оголошення і не повинен містити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронні адреси, адресу інтернет-ресурсу тощо);

  • Фото, яке демонструє товар/послугу, пропоновані Користувачем до продажу, мають відповідати заголовку та тексту оголошення. На фото має бути зображений лише пропонований об'єкт. Стокові фото та/або фото, завантажені з мережі Інтернет, заборонені.

  • Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Адміністрація може встановлювати обмежений доступ до контактної інформації інших Користувачів. Право використання відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується цією Угодою.

  • Адміністрація не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі повідомлень користувачів;

  • Предметом оголошень можуть бути товари або послуги, реалізація яких не заборонена та не обмежена відповідно до законодавства України та не суперечить цій Угоді.

3. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ ТА ЗГОДА НА ОБРОБКУ

 • У разі розміщення оголошень користувачі Сайту надають Адміністрації право на обробку їх персональних даних на умовах, передбачених в Додатку №1 (ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ) до цієї Угоди.

4. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ

 1. Адміністрація зберігає за собою право зв'язуватися з Користувачем: направляти інформаційні повідомлення на електронну адресу, вказану при реєстрації, та відправляти повідомлення на мобільний телефон Користувача.

 2. Збір інформації здійснюється шляхом самостійного, з використанням програмних засобів Сайту, зазначення Користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення оголошень на ньому.

 3. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, IP-адреса, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Адміністрацією з метою, пов'язаною з обслуговуванням мережевого обладнання, та для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з'єднання Користувачем).

 4. Адміністрація зберігає дані останнього доступу Користувача до системи, з метою забезпечення високої якості сервісів, що пристосовуються до індивідуальних потреб та інтересів Користувача.

 5. Користувач здійснює доступ до сервісів Сайту протягом часових проміжків безперервного використання - сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту, яка доступна виключно після введення їм логіну та пароля, хоч би один раз, протягом сесії.

 6. Відключення збереження даних щодо останнього доступу в систему в налаштуваннях браузера не впливає на можливість використання сервісів Сайту в цілому, однак може обмежити їх функціонал для Користувача.

 7. Дані останнього доступу в систему також використовуються для збирання статистичної інформації про використання послуг Користувачами.

 8. Користувачеві забороняється надавати інформацію з порушенням умов цієї Угоди або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

  • вульгарних, образливих виразів;

  • пропаганду ненависті, насилля, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;

  • заклики до насильства і протиправних дій;

  • дані, що порушують особисті (немайнові) права, або права інтелектуальної власності третіх осіб;

  • інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;

  • інформацію, яка призводить до здійснення операцій з краденими чи підробленими предметами;

  • інформацію, яка порушує чи посягає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканість приватного життя;

  • особисту чи ідентифікуючу інформацію про інших осіб без їх ясно висловленої згоди;

  • інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;

  • інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу будь кого;

  • інформацію, що носить характер порнографії;

  • інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;

  • хибну і неправдиву інформацію, інформацію, яка вводить в оману;

  • віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди Сайту, Адміністрації, або іншим користувачам;

  • інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція, або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону;

  • посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами Адміністрації;

  • інформацію, що представляє собою «спам», «листи щастя», «схеми пірамід» або небажану або брехливу комерційну рекламу;

  • інформацію, поширювану інформаційними агентствами;

  • інформацію з пропозицією заробітку в інтернеті, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця;

  • інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування (залучення) інших членів, суб-агентів, суб-дистриб’юторів та інше;

  • відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару або послуги;

  • інформацію, що іншим чином порушує законодавство країни, для якої призначене оголошення.

 9. У разі подачі оголошення з пропозиціями послуг, що підлягають ліцензуванню, в тексті оголошення потрібно вказувати номер ліцензії та найменування органу, який видав ліцензію.

5. ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

 • Оголошення Користувача може бути видалено Адміністрацією через порушення Користувачем умов цієї Угоди, та з таких причин:

  • У Користувача вже є на Сайті активне аналогічне оголошення з рекламою цього товару/послуги;

  • Інформація, що міститься в оголошенні, суперечить цій Угоді, Правилам публікації оголошень Сайту та/або законодавству;

  • Інформація, що міститься в оголошенні є неправдивою;

  • Заголовок оголошення не містить інформацію про запропонований/запитаний товар/послугу;

  • Заголовок оголошення містить повторювані знаки оклику та питання, крапки та інші знаки;

  • Тема або коментар до фотографії містять посилання на Інтернет-ресурси;

  • Фотографія не має очевидного смислового зв'язку з текстом оголошення або не має на меті адекватно проілюструвати текст оголошення;

  • Фотографія містить елементи призначеного для користувача інтерфейсу, абстрактні малюнки і т. п.;

  • Фотографія містить будь-яку рекламну інформацію (посилання на сайт, e-mail, номер телефону, Skype, IСQ, ID в соцмережах, ID інших месенджерів і подібне);

  • Фотографія поганої якості, зображуваний предмет невиразний;

  • Оголошення надано у рубрику, яка не відповідає змісту оголошення;

  • Адміністрації надано скаргу від власника майнових прав інтелектуальної власності, та/або запит уповноваженого органу державної влади;

  • Адміністрації надано обґрунтована скарга іншого Користувача про порушення його прав в оголошенні.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 1. Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Адміністрації, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, є об'єктами виключних прав Адміністрації, Користувачів та інших правовласників.

 2. Використання контенту, та будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом Сайту. Ніякі елементи змісту сервісів Сайту, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням мається на увазі, в тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

 3. Щоб надати Адміністрації право публікувати відомості, надані Користувачем, Користувач надає Адміністрації чинне повсюдно (територіально необмежене), безстрокове, безвідкличне, невиключне, суб- ліцензоване право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо об’єктів авторських прав, публікацій та баз даних, якими володіє Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Адміністрації безоплатно (без виплати винагороди). При цьому Користувач зберігає всі майнові права на зміст інформації, що розміщується в оголошенні. Крім переліченого, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім користувачам Сайту. Користувач погоджується з тим, що текст оголошень, фотографії, і інші матеріали, додані до оголошення, можуть бути використані Адміністрацією при підготовці рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів і т.д., і використовуватися Адміністрацією на власний розсуд без додаткової згоди з боку Користувача, без виплати винагороди.

 4. Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на Сайті, включаючи без обмежень всі патенти, торгові марки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб і компаній для використання їх імен, торгових марок, або зображень, якщо це необхідно відповідно до застосовного законодавства.

 5. Користувач зобов'язується:

 • Не вчиняти дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту;
 • Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу до Сайту без письмового дозволу Адміністрації;

 • Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайті (крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу Адміністрації;

 • Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності на Сайті; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт;

 • Не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, окрім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача. В цей пункт Угоди не включені персональні дані Користувача, які останній надає Адміністрації при реєстрації.

 1. Користувачу забороняється:

  • Обговорення дій адміністрації Сайту іншим чином, окрім як за допомогою електронного листування з модераторами;

  • Використання імен Користувачів, схожих на імена інших Користувачів, з метою видати за них себе і писати повідомлення від їх імені.

 2. Доступ до персональних даних Користувача з боку інших Користувачів можливий тільки при наявності письмової згоди Користувача на подібний доступ або на виконання вимог відповідного законодавства.

 3. Адміністрація зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу сервісів Сайту і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.

 4. Адміністрація може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайту, зокрема, максимальна кількість днів зберігання оголошень і їх розмір. Адміністрація має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайту або їх частини з повідомленням Користувача, або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

 5. Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Адміністрація залишає за собою право обмежити кількість активних оголошень Користувача на Сайті, а також обмежити дії Користувача на Сайті.

 6. Адміністрація може заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений адміністрацією Сайту про ведення діяльності, яка порушує правила Сайту, або прав третіх осіб. Адміністрація залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувачу про таке відключення на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Користувачем і третіми особами.

 7. Адміністрація має право на власний розсуд не приймати, видаляти або переміщувати будь-яке розміщене на Сайті оголошення за порушення цієї Угоди.

 8. Адміністрація має право передати Сайти зі всіма його сервісами та змістом, включаючи персональні дані Користувачів, своєму правонаступнику, за договорами або на інших підставах. Передача і повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

 9. Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту через форму зворотного зв'язку http://ozhyna.in.ua/contact які будуть розглянуті протягом двох робочих днів з моменту їх надходження чи з моменту отримання повної інформації по суті скарги.

 10. Адміністрація залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, вказаних ним при реєстрації і запитати в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії/завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих ним документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Адміністрація має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісів Сайту з попереднім повідомленням Користувача або без повідомлення.

7. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 1. Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайт і його сервіси на свій страх і ризик «як є», оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сайті оголошень, а Адміністрація, не несе ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки і втрати, які стали результатом використання розміщених на Сайті оголошень Користувача та інші дані.

 2. Адміністрація не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами, або її стороною. Сайт є торговою комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати для реалізації, продавати і купувати дозволені законодавством товари і послуги в будь-який час, звідки завгодно і за будь-якою ціною.

 3. Адміністрація не може контролювати достовірність інформації, яка розміщується користувачами в оголошеннях. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину, або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.

 4. Адміністрація не несе відповідальності за поведінку Користувачів, або за пропоновані ними товари/послуги, зазначені в оголошеннях. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Адміністрації.

 5. Адміністрація не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Адміністрації та/або будь-якої інформації про користувачів, що на них зберігається, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» і т.д., які можуть бути передані на Сайт або через Сайт третіми особами.

 6. Якість, безпека, законність і відповідність товару або послуги їх опису, а також можливість Користувача продати або придбати товар/послугу знаходяться поза контролем Адміністрації.

 7. Адміністрація закликає Користувачів бути обережними і зберігати здоровий глузд при користуванні послугами Сайту. Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може не мати відповідної дієздатності, або видавати себе за іншу особу. Використання послуг Адміністрації має на увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Адміністрація не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку Користувача.

 8. Користувач не може робити висновок, що пропозиція, продаж і придбання будь-якого товару або послуги є дійсними та легальними виходячи з факту розміщення, продажу та придбання товару або послуги на Сайті. Адміністрація не несе відповідальності за завершення угоди Користувачем Сайту. Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.

 9. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті використання останнім послуг Сайту, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Адміністрації, а також звільняє Адміністрацію від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитків, витрат (затрат), включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, що виникли в результаті, або у зв'язку з такими вимогами.

 10. Бездіяльність з боку Адміністрації в разі порушення Користувачем, або іншими Користувачами положень Угоди не позбавляє Адміністрацію права здійснювати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмову Адміністрації від своїх прав, в разі здійснення подібних порушень в подальшому.

 11. Користувач має право повідомити Адміністрації про факт порушення його прав іншим Користувачем, скориставшись посиланням http://ozhyna.in.ua/contact. У разі обґрунтованості скарг Користувача, Адміністрація на свій розсуд видаляє оголошення, яке порушує права Користувача.

 12. Адміністрація не несе відповідальності за невиконання, або перешкоди у виконанні зобов'язань з надання доступу до Сайту через обставини непереборної сили, наслідки яких не можна уникнути, або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, розриви в загальній системі комунікацій і т.д.).

 13. Адміністрація не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайту, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.

 14. Ні за яких умов Адміністрація не несе відповідальності за прямі, непрямі збитки і виплачені штрафні санкції будь-якого характеру (навіть якщо Адміністрація була попереджена про можливість таких збитків) в результаті використання Сайту і його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких збитки/шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайту і його сервісів.

 15. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрацією агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

 16. Адміністрація несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах Сайту, в межах, встановлених застосовним законодавством.

8. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ І ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ

 • Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Сайту, або з моменту реєстрації Користувача на Сайті, і діє безстроково.

 • Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Адміністрації і пояснення причин.

 • У разі якщо Адміністрацією були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом 9.1. Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Сайту. Факт продовження використання Сайту є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.

 • Розірвання Угоди з боку Адміністрації може статися у випадках:

  • Порушення положень цієї Угоди, нанесення будь-якої шкоди Адміністрації сайту ozhyna.in.ua, в тому числі її репутації, або користувачам ozhyna.in.ua;

  • Інших дій, які суперечать політиці Сайту;

  • Правові відносини можуть бути відновлені тільки після прийняття Адміністрацією відповідного рішення.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ

 • Угода може бути змінена Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Угоди адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці за адресою http://ozhyna.in.ua/terms-of-use.

10. ІНШІ УМОВИ

 • Системні повідомлення Сайту, що відносяться до оголошень Користувача, буде надіслано на електронну адресу, надану Користувачем при розміщенні оголошення на Сайті. У разі небажання Користувача отримувати такі повідомлення Користувач має право видалити відповідні оголошення з Сайту.

 • Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола Користувачів, публікуються на Сайті і/або посилаються на електронні адреси Користувачів, які підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в налаштуваннях свого облікового запису на Сайті.

 • Користувачі мають право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу в будь-який момент через функцію «Відмовитися від розсилки», що міститься в обліковому записі Користувача.

 • При виникненні між Сторонами суперечок та розбіжностей за цією Угодою або у зв'язку з нею, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з приводу цієї Угоди або в зв'язку з нею, у тому числі, що стосуються її виконання, порушення, припинення, або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавством в судовому порядку.

 • Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами права України.

 • Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо не зазначене інше, під термінами «чинне законодавство», «застосовне законодавство» розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача/Користувачів.

 • Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або тим, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.

Додаток №1 - ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЗГОДА

  1. База персональних даних користувачів Сайту http://ozhyna.in.ua (далі — Сайт у відповідних відмінках) знаходиться в Україні.

  2. Ця Політика конфіденційності описує встановлений Адміністрацією порядок обробки персональних даних, зібраних за допомогою Сайту і пов'язаних з ними послуг і інструментів, що дозволяють користувачам реєструватися на Сайті, публікувати або переглядати в режимі реального часу вже опубліковані оголошення, використовувати інший, пов'язаний з вищенаведеним сервіс Сайту. У всіх зазначених випадках Адміністрація обробляє персональні дані користувачів виключно в рамках вимог Закону України «Про захист персональних даних» та Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних. Ця Політика конфіденційності розроблена відповідно до положень цих документів.

  3. Використовуючи Сайт, Користувач надає свою згоду Адміністрації на обробку своїх персональних даних, таких як ім'я користувача; регіон проживання, адреса електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація за бажанням користувача; ip-адреси, інші комунікаційні дані користувачів; а також дає свою згоду на передачу своїх персональних даних третім особам, в тому числі на передачу персональних даних за кордон, в будь-яку третю країну, в відповідності з цією Політикою конфіденційності та Угодою користувача сервісів Сайту.

  4. Користувачі повинні знати, що при переході на деякі посилання, розміщені на Сайті, вони можуть бути перенаправлені до Сайту (з додатками і т.д.) інших компаній за межі хостингового простору Компанії, де інформація про Користувачів збирається поза прямим контролем Компанії. В такому випадку Політики конфіденційності Сайту та/або додатків третіх осіб регулюватимуть порядок обробки інформації, отриманої від користувачів цими третіми особами.

 2. ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ ЗБИРАЄ, ОТРИМУЄ І РОЗМІЩУЄ Адміністрація

  1. Інформація про реєстрацію: При створенні Користувачем облікового запису на Сайті, Адміністрація може вимагати певну інформацію, таку як дійсна адреса електронної пошти та пароль. Обліковий запис включає в себе таку інформацію про нього, як географічне розташування, ім'я та прізвище, номер телефону і супутню інформацію. Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними в загальнодоступних облікових записах.

  2. Користувач повинен усвідомити всі ризики, пов'язані з тим, що він оприлюднює адресу або інформацію про точне місце свого розташування. Якщо користувач вирішив увійти на Сайт, використовуючи службу автентифікації стороннього оператора, наприклад інформацію Facebook, Адміністрація може отримати додатковий профіль, або іншу інформацію, доступ до якої надано такою третьою особою.

  3. Оголошення та Угоди: В рамках діяльності свого Сайту, Адміністрація може розміщувати інформацію, в тому числі особистого і контактного характеру, необхідну для здійснення угод між покупцем і продавцем, для надсилання повідомлень і спілкування користувачів між собою, та здійснення платежів. Вся інформація, необхідна для публікації оголошень, потрібна для створення облікового запису. Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними на Сайті. Користувач повинен уважно усвідомити всі ризики, пов'язані з тим, що він оприлюднює адресу, або інформацію особистого характеру.

  4. Ігри, Реклама та Просування: В процесі роботи Сайту Адміністрація може збирати особисту інформацію, таку як ім'я та контактна інформація, участь користувачів у іграх, вікторинах та інших маркетингових акціях, організованих на Сайті, або на сторонніх сайтах Адміністрацією. В процесі роботи Сайту Адміністрація може також обробляти інформацію пов'язану з ефективністю рекламних кампаній, в тому числі перегляди оголошень на Сайті, та на Сайті третіх осіб.

  5. Обслуговування клієнтів: При зверненні користувачів до відділу обслуговування клієнтів, Адміністрація, при необхідності, може в процесі роботи свого Сайту збирати особисту інформацію, необхідну для виконання запиту Користувача і отримання зворотного зв'язку. Адміністрація може також зв'язатися з Користувачем, використовуючи існуючу контактну інформацію облікового запису, надану для цієї мети. Адміністрація може також збирати іншу інформацію про спілкування з Користувачами, наприклад, будь-які запити до служби підтримки, що подаються Користувачами, або будь-який зворотний зв'язок, що надається ними.

  6. Веб-сайт та мобільні дані: Адміністрація може автоматично отримувати і реєструвати на своїх серверах інформацію з браузера користувача або будь-якого пристрою, включаючи IP-адресу, програмне забезпечення і апаратні атрибути, сторінки, які запитує Користувач, мобільні ідентифікатори, інформацію про використання додатків, та/або інформацію про інші використовувані пристрої, або інформацію системного рівня. Це може відбуватися на Сайті або на сервісах третіх осіб. Додаткова інформація про те, як користувачі можуть контролювати та/або блокувати такий збір інформації знаходиться нижче в розділі 6 цієї політики.

  7. Інформація, що додається: Адміністрація може також додати інформацію, отриману на законних підставах від ділових партнерів або третіх сторін, до існуючих даних Адміністрації про своїх користувачів.

Інформація, яку Адміністрація не збирає і не обробляє: Адміністрація не збирає і не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках та подібну інформацію.

 1. IP-АДРЕСА, КУКІС (COOKIES) ТА МОБІЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ

  1. В процесі роботи Сайту Адміністрація може збирати певну інформацію за допомогою таких технологій як кукіс (куки, cookies), пікселі (pixels) та локального сховища у браузері Користувача.

  2. КУКІС (COOKIES) - це невеликі текстові файли, які зберігають інформацію безпосередньо на комп'ютері користувача, його мобільному телефоні або іншому пристрої.

  3. Пікселі (pixels) - невеликі цифрові зображення, які є частиною коду на веб-сторінках, які дозволяють іншому серверу вимірювати переглядання веб-сторінки, і часто використовуються в поєднанні з кукіс (cookies). Код відстежує як, коли (і на якій сторінці) піксель завантажений, щоб вказати, що користувач взаємодіє зі сторінкою або частиною сторінки Сайту.

  4. За допомогою кукіс (cookies), веб-сервер може зберегти, наприклад вподобання та налаштування на комп'ютері Користувача, його мобільному телефоні або іншому пристрої(ях), яке потім автоматично відновлюється при наступному відвідуванні. Інакше кажучи, файли кукіс (cookies) призначені для того, щоб зробити використання Сайту більш зручним, наприклад, щоб Користувач не повторював процес входу в систему під час наступного візиту. Адміністрація використовує як постійні, так і сесійні куки. Постійні куки залишаються на комп'ютері Користувача протягом більш тривалого періоду часу, а сесійні куки автоматично видаляться при закритті вікна браузера.

  5. Адміністрація може дозволяти третім сторонам, таким як постачальники рекламних та/або аналітичних послуг, збирати інформацію, використовуючи ці типи технологій безпосередньо на веб-сторінці Сайту. Дані, які вони збирають підлягають захисту відповідно до чинної політики конфіденційності цих третіх сторін.

 2. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Для надання своїх послуг Адміністрація може використовувати інформацію, яку Адміністрація збирає і розміщує для наступних цілей:

  1. забезпечення обслуговування клієнтів, в тому числі для створення і управління обліковими записами користувачів, вирішення технічних труднощів і доступу до різних функцій;

  2. адаптація пропозицій і досвіду, в тому числі реклами на своїх сервісах або сервісах третіх осіб;

  3. контроль загальної та індивідуальної активності користувачів, такий як пошук за ключовими словами, активності за публікаціями оголошень та укладання угод, а також для управління трафіком на Сайті;

  4. зв'язок з користувачами, в тому числі з питань сервісу, обслуговування клієнтів або дозволених маркетингових комунікацій через будь-які доступні канали зв'язку;

  5. проведення науково-дослідницької та аналітичної активності з метою поліпшення сервісу;

  6. забезпечення дотримання Угоди з користувачами сервісів ozhyna.in.ua, враховуючи боротьбу з шахрайством і образами.

Адміністрація може зберігати інформацію, яку вона збирає і отримує на своєму Сайті стільки, скільки буде потрібно для виконання вищевказаних ділових цілей.

 1. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

  1. Адміністрація не надає особисту інформацію користувачів не афілійованим особам, за винятком випадків, коли на те є відповідний дозвіл користувачів, або за наступних обставин:

  2. Адміністрація може використовувати сторонніх постачальників послуг для надання деяких складових своїх послуг, в таких випадках постачальники не мають повноважень використовувати отримані за допомогою Сайту персональні дані, а самі персональні дані є предметом цієї Політики Конфіденційності.

  3. Адміністрація залишає за собою право відповідно до вимог законодавства обмінюватися інформацією з приватними особами та державними органами в наступних цілях:

   • боротьба з шахрайством та зловживаннями на Сайті;

   • розслідування передбачуваних порушень закону або боротьби з будь-якими іншими передбачуваними порушеннями Угоди з користувачами сервісів Сайту.

  4. Адміністрація може надавати персональні дані користувачів на запити компетентних органів, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі відповідно до ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України.

  5. Відповідно до Політики конфіденційності, Адміністрація зобов'язується не передавати в оренду або продавати будь-які персональні дані Користувача. У разі якщо бізнес Компанії або частина цього бізнесу будуть продані або реорганізовані, та Адміністрація передає всі або практично всі свої активи новому власнику, то персональні дані користувачів можуть бути передані покупцеві, щоб забезпечити безперервність обслуговування Сайту.

  6. Адміністрація може передавати певну знеособлену інформацію (дані, які не дозволяють ідентифікувати користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або авторизованим дослідникам з метою кращого розуміння, яка реклама або послуги можуть зацікавити користувачів, поліпшення загальної якості та ефективності послуг на Сайті або сервісів, або для забезпечення свого внеску в наукові дослідження.

  7. У випадках передачі персональних даних, передбачених цим розділом 5 Політики конфіденційності, інформування Користувача про передачу його персональних даних залишається на розсуд Компанії.

 2. КОРИСТУВАЦЬКИЙ КОНТРОЛЬ

  1. Доступ, Виправлення і Вилучення: Користувачі, які створили обліковий запис, або розмістили оголошення на Сайті, можуть отримувати доступ, виправляти або видаляти інформацію, яку вони надають. Користувач несе відповідальність за точність наданих даних, або повідомлень на Сайті. Якщо обліковий запис Користувача був створений через провайдера ідентифікації (наприклад, Facebook Connect, Вконтакте), Користувач може також відключити, або змінити дані облікового запису через налаштування ідентифікації провайдера (наприклад, на facebook.com, vk.com). Розміщена інформація може бути змінена або видалена в особистому кабінеті користувача "Мій профіль" на веб-сторінці Сайту, або в додатку.

  2. Вибір третіх осіб: деякі зовнішні суб'єкти, що діють на сайті, наприклад, Google Adwords дозволяють користувачам відкликати свою згоду на збір і використання своїх даних для реклами на основі активності користувачів. Для отримання більш детальної інформації та можливості вибору, будь ласка, відвідайте http://www.networkadvertising.org.

  3. Кукіс (Cookies): Більшість основних комп'ютерних (десктопних) і мобільних веб-браузерів (наприклад, Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) забезпечують елементи управління, які дозволяють користувачеві обмежити або заблокувати встановлення Кукіс (Cookies) на ваших системах. Зверніть увагу, що відключення Кукіс (Cookies) щодо доменів першої категорії (відвідуваних сайтів) та інших доменів (Сайтів, пов'язаних з відвідуваними) може привести в деяких випадках до обмеженої функціональності цих веб-сайтів.

  4. Інші права Користувачів в зв'язку з обробкою їх персональних даних Адміністрацією:

   • знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить персональні дані користувачів ozhyna.in.ua, її призначення та найменування, місцезнаходження власника і розпорядників персональних даних, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженими користувачами Сайту крім випадків, встановлених законом;

   • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані користувачів Сайту;

   • доступ до своїх персональних даних;

   • отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

   • пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки персональних даних;

   • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення персональних даних власником та/або розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

   • на захист персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію;

   • звертатися зі скаргами на обробку персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

   • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

   • відкликати згоду на обробку персональних даних;

   • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

   • на захист від автоматизованого рішення, що має для користувачів Сайту правові наслідки.

 3. БЕЗПЕКА

Вся інформація, яку ми збираємо в розумних межах захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних. Афілійовані з Адміністрацією особи, надійні партнери і незалежні постачальники послуг зобов'язуються використовувати отриману від Адміністрації інформацію відповідно до наших вимог до безпеки і цієї Політики Конфіденційності.

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

  1. Ця політика конфіденційності була в останнє оновлена 21.06.2016. Адміністрація може час від часу оновлювати цю політику конфіденційності, нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому пункті адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. Чинна редакція Політики конфіденційності завжди знаходиться на сторінці за адресою http://ozhyna.in.ua/terms-of-use.

  2. У разі якщо Адміністрацією були внесені будь-які зміни в Політику Конфіденційності, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Сайту. Факт продовження використання Сайту є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакції Політики Конфіденційності.

Додаток 2. Перелік товарів та послуг, які не допускаються до публікації на сайті http://ozhyna.in.ua.

1. Продаж товарів і надання послуг, заборонених чинним законодавством. Товари, заборонені до продажу та/або вилучені з цивільного обороту.
2. Предмети, продавати які користувач не має права.
Заборонено продаж товарів і надання послуг, за якими на адресу Адміністрації був направлений офіційний запит від правовласника ТМ (торгової марки) або власника патенту.
3. Будь-яка зброя (комплектуючі та аксесуари до неї), крім антикварної. Якщо ніж, лук, арбалет та інші види метальної зброї не є холодною зброєю, Вам необхідно прикріпити до оголошення сертифікат або висновок МВС про те, що цей товар не є холодною зброєю. Також вказати в описі оголошення ГОСТ, ТУ і призначення ножа, лука, арбалета або іншого виду метальної зброї так само, як це вказано у сертифікаті.
4. Бойові транспортні засоби.
5. Спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв'язку, інші засоби негласного отримання інформації
(мікронавушники, брелоки-камери, окуляри з вбудованою камерою, годинник-камера та подібні засоби); предмети, пов'язані з діяльністю правоохоронних органів (радіоелектронні та спеціальні технічні засоби).
6. Антирадари, радари-детектори, рамки-шторки, антипрослушки, антижучки, засоби, що запобігають прослуховуванню, детектори жучків і подібні технічні пристосування.
7. Засоби активного та пасивного захисту (
електрошокові пристрої, газові балончики, газові пістолети, зброя з гумовими кулями, світлошумові ефекти, сигналізатори, гумові кийки, наручники), спеціальні засоби, що містять препарати сльозогінної та подразливої дії, які відносяться до спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами.
8.
Митний конфіскат.
9.
Медичні препарати, ветеринарні препарати, будь-які ліки, деякі біологічно активні добавки (ТМ Ліда, Далі, Міазомі, Баша; Тонгкат (Tongkat)), стероїди, анаболіки, віагра. Якщо Ви продаєте БАДи, обов'язково зазначайте в тексті оголошення той факт, що препарат є біологічно активною добавкою.
10.
Людські органи, донорські послуги (здам/куплю кров/сперму та подібне).
11. Послуги
сурогатного материнства, грудне молоко.
12.
Вибухові, піротехнічні речовини і матеріали.
13.
Наркотичні, психотропні речовини, отрути, отруйні речовини та їх замінники, а також рослини та інгредієнти, що використовуються для їх приготування. Галюциногенні рослини, гриби та похідні з них продукти.
14.
Тварини та рослини, занесені до Червоної книги. Оголошення про продаж тварин, вирощених в розплідниках, але внесених до Міжнародної Червоної книги, має обов'язково містити: правильне та повне найменування тварини, назву розплідника та/або посилання на офіційний сайт розплідника. Без цих даних оголошення не допускається на Ожина.
15.
Програмне забезпечення.
16.
Піратські оптичні носії з нелегальними копіями фільмів, музики, ігор.
17.
Контрабандні товари та крадене майно.
18. Транспортні засоби, що знаходяться у розшуку; без документів.
19.
Державні нагороди, відзнаки про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
20.
Віртуальні гроші, інструменти, програми, прилади та їх комплектуючі для заробітку або генерації віртуальних валют.
21.
Іноземна валюта та/або інші валютні цінності (за винятком продажу для нумізматичних цілей).
22.
Підроблені грошові знаки та підроблені знаки поштової оплати.
23. Акції та інші цінні папери, що належать третім особам.
24. Діючі (у тому числі з вичерпаним терміном дії) або які мають силу державні посвідчення особи та документи будь-яких країн світу (
паспорти, id-картки, посвідчення водія, студентські квитки, залікові книжки, дипломи, проїзні квитки, перепустки, дозволи, сертифікати, ліцензії та т. п.), а також бланки цих документів.
25. Виготовлення та продаж
номерних знаків (стандартних, іменних, елітних та подібних), послуга відмотування пробігу автомобіля.
26. Офіційні
бланки, форми суворої звітності.
27. Готові
дипломні, курсові, магістерські роботи, конспекти лекцій.
28.
Спамерські бази, товари та послуги, які можуть сприяти несанкціонованій розсилці. Парсинг: пропозиція послуг і програмного забезпечення.
29. 
Бази даних, що містять персональні дані (анкетні).
30. Матеріали, що містять державну, банківську або комерційну таємницю.
31. Матеріали, що порушують таємницю приватного життя чи зазіхають на честь, гідність та ділову репутацію громадян та юридичних осіб.
32.
Алкогольні напої; тютюнові вироби; самогонні апарати; продукція, що містить етиловий спирт.
33.
Продукти харчування з вичерпаним терміном придатності.
34.
Шкіри та вироби зі шкір, роги, кінцівки й опудала рідкісних видів тварин та тварин під загрозою зникнення.
35. Інформація про
сумнівні фінансові послуги (наприклад, «Кредит за годину. Без застави та поручителів»; «Продаж/обмін підтвердженого податкового кредиту»; «Допомога в платіжних системах» тощо).
36.
Шахрайство, вимагання, прохання чи пропонування матеріальної допомоги та підтримки в будь-якій формі, у тому числі оголошення «стану спонсором», «шукаю спонсора», «надам матеріальну підтримку», «шукаю матеріальну підтримку», «комерція» та подібне.
37.
Універсальні ключі (для вхідних дверей, для різних замків).
38. Предмети із зображенням
нацистської, комуністичної символіки, крім антикваріату в рубриці "Антикваріат / колекції".
39.
Ікла моржа, бивні слона, мамонта, зуб кита (кашалота) не у виробі, а також дорогоцінні метали (продаж, купівля) та дорогоцінне каміння (продаж, купівля) не у виробі.
40. Пропозиції, товари/предмети, пов'язані з окультною тематикою (
привороти, заклинання, гадання, сатанізм, ритуали, чаклунство, відьми, магія, зцілювання, екстрасенси тощо), а також особисті рукописи з цієї тематики.
41. Інформація, єдиною метою якої є просування інших
інтернет-ресурсів або інтернет-магазинів (немає товару/послуги та його опису; або перераховані всі товари, які продаються в цьому магазині, наприклад: «Ми - інтернет-магазин побутової техніки, продаємо холодильники, праски, телевізори та ін.»).
42. Розміщення оголошень про
рекламу оффлайн-магазинів.
43. Матеріали, які можуть використовуватися як
наклеп на людину або групу людей. Заклики до страйку, протесту, пропозиції взяти участь у будь-яких аукціонах, лотереях, мітингах тощо.
44. Активатори програм, ключі компакт-диска, реєстраційні номери, пропозиції баз оригінального програмного забезпечення.
45. Браконьєрські інструменти та обладнання (
електровудки, сітки, капкани та подібне знаряддя), а також послуги з їх виготовлення.
46. Облікові записи
месенджерів (ICQ, Skype тощо), адреси електронної пошти, акаунти соціальних мереж.
47. Послуги, пов'язані з пропозицією допомоги в системах азартних ігор, які містять парі.
48.
Сексуальні послуги, проституція, будь-які послуги інтимного характеру, види масажу: еротичний, боді, лінгама. Також будь-які товари інтимного (сексуального) призначення.

49. Сумнівні пропозиції роботи, в тому числі в мережі Інтернет, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця (робота для всіх, обробка електронної пошти на дому, робота без вкладень, пасивний дохід і подібне).

50. Пропозиції роботи в нічних клубах за кордоном; веб-моделями; пропозиції послуг свінгер-клубів; ескорт-послуги; перекладачі/перекладачки в шлюбні агентства; збирання ручок вдома та інше.
51. Інформація з пропонуванням
агентської діяльності (агент ПриватБанку), торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування інших членів, субагентів, субдистриб'юторов, пропонування заробітку на фондових ринках, діяльності трейдера (Форекс-трейдинг, MMCIS та інше).
52. Інформація з пропонуванням
франчайзингу, багаторівневого (мережевого) маркетингу (Avon, Oriflame та інше), крім розділу Бізнес та послуги.
53. Нерухомість: пропозиції від так званих
«інформаційних» агентств. Зверніть увагу: чітке зазначення інформації про агентство (назва компанії та контактні дані) є обов'язковою умовою для користувачів, що представляють агентство нерухомості. Якщо ця інформація не зазначена в оголошенні, Ваш обліковий запис може бути заблоковано.
54. Пропонування послуг з
працевлаштування, згідно ЗУ «Про зайнятість населення». Дозволяются тільки безкоштовні для претендента пропозиції послуг посередників з працевлаштування в Україні. Всі пропозиції від посередників щодо працевлаштування за кордоном повинні мати відповідну ліцензію або наказ Міністерства соціальної політики України. Номер та серія ліцензії або дата та номер приказу обов'язково зазначаються в описі оголошення.
55. Інформація про
різнорідні особисті речі та предмети в одному оголошенні. Некоректно: «Продаю сукню і черевики», «Продам телевізор і холодильник», «Продаю все, що на фото» тощо. Допускається інформація про один предмет в одному окремому оголошенні або кілька предметів в одному оголошенні, коли всі вони продаються комплектом за одну ціну.
56. Будь-які нові оголошення про
знайомство, дружбу, легкі стосунки.
57.
Вживана білизна (бюстгальтери, труси, боді, панчохи, колготки, корсети).
58.
Шпаргалки (годинники-шпаргалки, ручки-шпаргалки та інше).
59. Пропозиції
поповнення рахунку мобільного номера телефону за допомогою переказу коштів, нарахування бонусів.
60. Пропозиції послуг
ручного та програмного розміщення, розсилка оголошень на будь-яких ресурсах, а також вакансії на цю посаду.
61. Товари/послуги, що зазіхають на
територіальну цілісність і недоторканність України.
62. Продаж
політичних партій, громадських організацій і фондів.

63. Індивідуальний броньований захист, що перебуває на забезпеченні Міністерства оборони України: бронежилети (різних типів та класів захисту), захисні каски (різних типів та класів захисту), куленепробивні щити, жорсткі захисні елементи (бронепластини окремо), чохли до бронежилетів тощо.

64. Коробки від планшетів, мобільних телефонів, без пропозиції продажу самого девайсу.

Також заборонені оголошення, які не мають сенсу або містять наступне:

1. Будь-які предмети і послуги, що не відповідають основам правопорядку та моралі.
2. Пропаганда та/або заклики до насильства, расової ненависті, протиправних дій.
3. Еротика, порнографія, в т.ч. фото еротичного чи порнографічного змісту.
4. Дискримінація за національною, расовою, релігійною, статевою та іншими ознаками.
5. Ненормативна лексика, а також образливі вислови, в т.ч. расистського та релігійного спрямування.
6. Опис та/або коментарі щодо будь-яких способів шахрайства та/або вимагання.
7. Інформація, написана транслітом.
8. Інформація, написана будь-якою іноземною мовою, крім державної та російської (в окремих випадках допускається англійська мова).
9. Численні орфографічні помилки, які спотворюють зміст і вводять в оману.